Bloggen voor Wetenschappers:
Ultieme Handleiding

Wetenschapscommunicatie bloggen WordPress featured 1

Via een eigen blog kun je als wetenschapper, consortium of spin-off de buitenwereld bereiken en informeren. Denk aan nieuws en insights over onderzoek, vakgebied of organisatie. Zo’n blog kan een ontzettend nuttig platform zijn om je communicatiedoelen te bereiken. Helaas stranden veel goede bedoelingen voortijdig. Deze handleiding helpt je de kans op een succesvol, effectief (wetenschaps)blog zo groot mogelijk te maken.

KNAW beloont 91 onderzoekers voor onderscheidende wetenschaps-communicatie

Subsidies wetenschapscommunicatie KNAW

De KNAW beloont 91 Nederlandse wetenschappelijke onderzoeksteams met een financiële waardering van tienduizend euro voor hun nuttige, onderscheidende en structurele bijdrage aan wetenschapscommunicatie.   Volgens de KNAW, die de subsidies verdeelt in opdracht van het Ministerie van OCW, blijkt uit de vele inzendingen (96 in totaal) hoe zeer wetenschapscommunicatie is gaan leven in de academische wereld […]

Even kennismaken: welkom bij Consortius wetenschaps-
communicatie.

Consortius welkom 2

Welkom op het blog van Consortius! Wij zullen hier regelmatig nieuws, insights, tips en achtergronden delen over wetenschapscommunicatie met iedereen die geïnteresseerd is in wetenschapscommunicatie en aanverwante zaken. In dit allereerste blogartikel stellen wij ons graag even voor.

De 7 beste video’s over wetenschaps-
communicatie

Wetenschapscommunicatie Top 7 videos 1

Steeds meer geldschieters stellen een hoofdstuk wetenschapscommunicatie binnen een aanvraag verplicht. Toch zijn nog lang niet alle wetenschappers er intrinsiek van overtuigd dat het nuttig – laat staan noodzakelijk – is om hun research beter zichtbaar en begrijpelijker maken voor de buitenwereld. Daarom stelden wij een top-7 samen van de beste video’s waarin nut en noodzaak van wetenschapscommunicatie aan bod komen.

Waarom de website van de CAPACITY-studie zo effectief is.

2020 10 08 CAPACITY Covid 19 metro 2 1

Maart 2020. Het coronavirus heeft in de (medische) wereld in chaos en onzekerheid gestort. Het zojuist opgerichte CAPACITY-consortium zoekt naarstig naar medische centra die willen deelnemen aan zijn COVID-19-studie. CAPACITY doet een beroep op Consortius voor effectieve online communicatie. Een half jaar later blijkt de missie geslaagd.

5 redenen voor wetenschappers om animatievideo’s te gebruiken voor hun communicatie.

Animation video science communication

De meeste wetenschappers denken niet meteen aan een animatievideo als ze hun project of studie zichtbaar willen maken voor de buitenwereld. Toch kan een animatievideo zich bij uitstek lenen voor effectieve wetenschapscommunicatie, vooral als je een specialistisch wetenschappelijk onderwerp op een aantrekkelijke en bondige manier wilt uitleggen. Vijf goede redenen om een ‘explanimation’ in te zetten.