KNAW beloont 91 onderzoekers voor onderscheidende wetenschaps-communicatie

Subsidies wetenschapscommunicatie KNAW

De KNAW beloont 91 Nederlandse wetenschappelijke onderzoeksteams met een financiële waardering van tienduizend euro voor hun nuttige, onderscheidende en structurele bijdrage aan wetenschapscommunicatie.

 

Volgens de KNAW, die de subsidies verdeelt in opdracht van het Ministerie van OCW, blijkt uit de vele inzendingen (96 in totaal) hoe zeer wetenschapscommunicatie is gaan leven in de academische wereld en hoe divers de communicatie-activiteiten zijn. Die inhaalslag is volgens de Academie hard nodig: “Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket“, aldus Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de beoordelingscommissie. De KNAW hoopt dat die brede erkenning in de academische wereld niet lang meer op zich laat wachten. Ook het Ministerie van OCW pleit in toenemende mate voor het bouwen van bruggen tussen wetenschap en maatschappij via communicatie.

 

KNAW logo wetenschapscommunicatie subsidies

 

Goede wetenschapscommunicatie belonen

De eenmalige bijdrage van in totaal 1 miljoen euro, is afkomstig uit ‘Gewaardeerd!’, een pilotfonds voor wetenschapscommunicatie. Volgens de KNAW is het fonds een stap in de goede richting als het gaat om zichtbaar maken en belonen van wetenschappelijk onderzoekers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzetten. De projecten hebben uiteenlopende onderwerpen: van vrouwengeschiedenis en neerlandistiek, tot Artificial Intelligence en sterrenkunde. Ook de gebruikte media en platforms zijn zeer divers: van (strip)boeken en blogs tot video’s en podcasts.

 

Enkele subsidie-ontvangers:

 

 

Aanvullende programma’s na pilot

Met de ervaringen die zijn opgedaan dankzij deze pilot biedt de KNAW in 2021 en 2022 aanvullende programma’s en activiteiten aan rondom het thema ‘wetenschapscommunicatie door wetenschappers’. Dit programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met SamenWeten. Met name kennisdeling en training in public engagement komen tijdens de aanvullende programma’s aan bod. Daarnaast voert het Athena Instituut (Vrije Universiteit) in het verlengde hiervan een impactonderzoek uit naar wetenschapscommunicatie. Uiteindelijk volgt een eindrapportage met tips en adviezen voor kennisinstellingen over het waarderen en faciliteren van wetenschapscommunicatie door wetenschappers, meldt de KNAW op haar website.

 

Verdeling van de subsidies

In totaal krijgen 91 wetenschappers (en hun teams) een eenmalige subsidie van tienduizend euro voor hun structurele en onderscheidende bijdrage aan wetenschapscommunicatie en public engagement. De best scorende universiteit op het lijstje met prijswinnaars is Leiden: liefst 11 wetenschappers van deze universiteit ontvangen een welkome bijdrage van het KNAW. Ook onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen waren actief en ontvangen 10 SciComm-subsidies. Zij worden op de voet gevolgd door De Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht (beide 9).

Leiden:                11
Groningen:        10
Utrecht:              9
VU:                      9
Erasmus:            8
UvA:                    8
Maastricht:        7
Radboud:           7
Delft:                  6
Tilburg:              6
Wageningen:    4
Twente:              3
Eindhoven:       2
Open Uni:          1

De lijst met alle winnaars is hier te bekijken (opent PDF).

Bloggen voor Wetenschappers:
Ultieme Handleiding

Via een eigen blog kun je als wetenschapper, consortium of spin-off de buitenwereld bereiken en informeren. Denk aan nieuws en insights over onderzoek, vakgebied of organisatie. Zo’n blog kan een ontzettend nuttig platform zijn om je communicatiedoelen te bereiken. Helaas stranden veel goede bedoelingen voortijdig. Deze handleiding helpt je de kans op een succesvol, effectief (wetenschaps)blog zo groot mogelijk te maken.

Lees meer »