5 redenen voor wetenschappers om animatievideo’s te gebruiken voor hun communicatie.

Animation video science communication

De meeste wetenschappers denken niet meteen aan een animatievideo als ze hun project of studie zichtbaar willen maken voor de buitenwereld. Toch kan een animatievideo zich bij uitstek lenen voor effectieve wetenschapscommunicatie, vooral als je een specialistisch wetenschappelijk onderwerp op een aantrekkelijke en bondige manier wilt uitleggen. Vijf goede redenen om een ‘explanimation’ in te zetten.

Misschien wel de meest gehoorde communicatie-uitdaging voor wetenschappers is om hun onderzoek begrijpelijk uit te leggen aan niet-wetenschappers. Een nog grotere uitdaging is om de boodschap zodanig te verpakken dat die de aandacht trekt en vasthoudt én om ervoor te zorgen dat de boodschap wordt onthouden. De kans dat dit lukt is groter door gebruik te maken van een goed geproduceerde animatievideo.

1. Een animatievideo dwingt tot bondig uitleggen

De contentmarketingterm ‘explanimation’ spreekt voor zich: animatievideo’s zijn ongeëvenaard als het gaat om uitleg geven. Ze zijn bij uitstek geschikt om een abstract idee, zoals een specialistisch (wetenschappelijk) idee of concept te verduidelijken voor de buitenwereld.

Een van de redenen voor deze geschiktheid is dat het format van een animatievideo de boodschapper dwingt om kort en krachtig te formuleren. Vuistregel is dat een uitleg-animatie niet langer moet zijn dan 2,5 minuut, maar korter is vaak beter, ergens tussen de 45 seconden en 2 minuten.

Kort en bondig formuleren is een krachtig communicatiewapen: er komt ontstellend veel informatie op de mediaconsument af en de informatie-spanningsboog is daardoor ieder jaar wel weer een paar seconden korter. Kort en bondig formuleren via een animatie zorgt ervoor dat je de aandacht vasthoudt en specialistische onderwerpen snel en effectief kunt overbrengen.

 

2. Video wordt beter onthouden

Diverse onderzoeken naar het gebruik van online video laten zien dat video’s de aandacht beter weten vast te houden dan enige andere vorm van content. Bovendien: boodschappen via video worden beter onthouden dan boodschappen via andere communicatiemiddelen.

Mensen onthouden informatie die via (animatie)video’s tot hen is gekomen dus beter dan informatie die ze via andere middelen hebben ontvangen. Waarom? Videocontent prikkelt nadrukkelijk die delen van de hersenen waar gevoelens worden opgeroepen en gereguleerd. Die ‘gevoelige gebieden’ in de hersenen krijgen voorrang bij het opslaan van informatie in het geheugen.

Dus wanneer het ‘emotiecentrum’ van het brein wordt aangesproken, is de kans niet alleen groter dat de video wordt bekeken, maar ook dat de boodschap van de video blijft hangen bij de kijker. Zéker als de boodschap positieve gevoelens opwekt. Videocontent vormt niet voor niets de ruggengraat van veel grote marketingcampagnes.

 

3. Creativiteit en onderscheidend vermogen

Animatievideo’s hebben als extra voordeel (boven zo genaamde live-action video) dat er relatief eenvoudig op een creatieve, onderscheidende manier gespeeld kan worden met script, camerastandpunten, beeld, kleur en geluid. Daardoor prikkelen animaties de zintuigen extra goed en hebben ze een groot onderscheidend vermogen. Zie hieronder de creatieve Consortius-animatievideo die ook op onze homepage te zien is.

 

4. Volledige controle over de boodschap

Nog een reden voor de uitlegkwaliteiten van de animatievideo is dat deze volledige controle over de boodschap geeft. Een animatie wordt van voor tot achter gescript en de mogelijkheden zijn eindeloos. De animator kan samen met de klant precies bepalen wat er op welk moment te zien en te horen is in het filmpje. Zo’n bewust getimed samenspel tussen bewegende beelden, kleuren, voice over en geluidseffecten kan bijzonder effectief zijn.

 

5. Video’s zijn koning van online content

Video’s staan bovenaan de online content-keten als het gaat om deelpotentie, waardering en het onthouden van de boodschap. Wetenschappers die een grote en/of brede doelgroep willen bereiken, kunnen video als communicatiemiddel niet negeren. Natuurlijk moet het soort boodschap zich wel lenen voor een animatievideo (of live-action video).

Video’s worden online vaker gedeeld dan ieder ander communicatiemiddel en dat is voor animatievideo’s niet anders. Deze trend is al jaren aan de gang en zet alleen maar verder door. Hierdoor is het potentiële bereik van een video groot.

Daarnaast worden video’s over het algemeen hoog gewaardeerd door de mediaconsument en beklijft de boodschap via een (animatie)video beter dan bij andere vormen van content. Om dit te bereiken hoeft een video niet  per se flitsend en ingewikkeld te zijn, zo laat de relatief eenvoudige presentatievideo van het wetenschappelijke consortium WOMB project hieronder zien. Deze video werd goed ontvangen tijdens de midterm presentatie van de studie en het tweede deel van de grant werd toegekend door de subsidiënt.

 

Keerzijdes van de animatievideo

Kleven er dan geen (mogelijke) nadelen aan het inzetten van animatievideo voor wetenschappers? Het zou niet eerlijk zijn om dat te beweren.

Zo zijn video’s in het algemeen, animatievideo’s in het bijzonder, bewerkelijk en dus relatief duur om te laten maken. Schrik niet van prijzen tussen de 500 tot 1500 euro per minuut. De prijs is afhankelijk van de wensen omtrent vorm, lengte, voice-over, animatiestijl etc. Niet alle wetenschappelijke consortia en organisaties hebben een communicatiebudget dat zich leent voor het laten maken van een animatievideo.

Verder is het zo dat een animatievideo vrijwel nooit autonoom wordt ingezet, maar fungeert als aanvullend onderdeel van een communicatiemix. Denk aan een animatievideo op een website of socialmediakanaal, of als intermezzo tijdens een real-life of online presentatie. Dus met alléén een animatie ben je er nog niet.

Verder zijn video’s niet voor alle soorten communicatiedoelen het aangewezen medium. Zoals hierboven al uitgelegd hebben animatievideo’s vooral een grote meerwaarde wanneer abstracte onderwerpen, onderzoeken of processen simpel en snel moeten worden uitgelegd. Soms is dat simpelweg niet nodig en volstaan (goedkopere) teksten en foto’s of het gebruik van infographics.

 

Advies op maat

Of een animatievideo haalbaar en effectief is, verschilt dus per opdracht, opdrachtgever en doelgroep. Maar één ding is zeker: wie wetenschap helder en effectief wil uitleggen doet er goed aan om het inzetten van een animatievideo in ieder geval serieus te verkennen.

Meer weten over het inzetten van een animatievideo voor jouw wetenschappelijke consortium, project of bedrijf? Boek hier een gratis adviesgesprek in met onze wetenschapscommunicatie-specialist.

Bloggen voor Wetenschappers:
Ultieme Handleiding

Via een eigen blog kun je als wetenschapper, consortium of spin-off de buitenwereld bereiken en informeren. Denk aan nieuws en insights over onderzoek, vakgebied of organisatie. Zo’n blog kan een ontzettend nuttig platform zijn om je communicatiedoelen te bereiken. Helaas stranden veel goede bedoelingen voortijdig. Deze handleiding helpt je de kans op een succesvol, effectief (wetenschaps)blog zo groot mogelijk te maken.

Lees meer »