Bloggen voor Wetenschappers:
Ultieme Handleiding

Via een eigen blog kun je als wetenschapper, consortium of spin-off de buitenwereld bereiken en informeren. Denk aan nieuws en insights over onderzoek, vakgebied of organisatie. Zo’n blog kan een ontzettend nuttig platform zijn om je communicatiedoelen te bereiken. Helaas stranden veel goede bedoelingen voortijdig. Deze handleiding helpt je de kans op een succesvol, effectief (wetenschaps)blog zo groot mogelijk te maken.

 

Niet op zoek naar een handleiding om te bloggen maar wel naar een professionele partij die je kan helpen bij wetenschapscommunicatie? Geen probleem, wij staan voor je klaar.

 

Eerst even dit: de haalbaarheidscheck

Voordat je in al je enthousiasme tijd en moeite gaat steken in een blog: doe de onderstaande reality-check.
Beantwoord de vragen voor jezelf met ja of nee.

 1. Ben je intrinsiek gemotiveerd om te gaan bloggen over het onderwerp dat je in gedachten hebt?
 2. Bloggen kost tijd. Reken op minstens 2 uur per week. Heb je die tijd?
 3. Een belangrijke voorwaarde voor succesvol bloggen is consistent content maken en publiceren. Heb je daarvoor voldoende inspiratie, creativiteit en ruimte in je agenda?
 4. Schrijf je makkelijk en vind je schrijven leuk?
 5. Ben je bereid om je een CMS (bijvoorbeeld WordPress) eigen te maken?\

 

Wanneer je drie of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoordt: lees deze handleiding vooral verder!

Als het antwoord op twee of meer van de bovenstaande vragen ‘nee’ luidt, is het op dit moment misschien niet zo’n goed idee om met een blog te beginnen. Wanneer dat blog er echt móet komen, of wanneer je graag aanvullend advies wilt over wetenschapscommunicatie, is het raadzaam om een gratis consult bij ons in te plannen. Het adviesgesprek is gratis voor individuele wetenschappers, wetenschappelijke organisaties en -consortia en science spin-offs.

 

Handleiding bloggen voor wetenschappers, consortia en spin-offs

WordPress wetenschapsblog bloggen in de nacht

 

1. Bepaal de doelen van het blog

 

De eerste stap bij het realiseren van jouw wetenschapsblog is het bepalen van de doelen: wat wil je eigenlijk met het blog bereiken? Het is deze essentiële vraag waar iedereen die het blog-strijdperk betreedt mee zou moeten beginnen.

 

Mogelijke doelen in het geval van wetenschapsblogs:

 • Informeren over onderzoek in het belang van de maatschappij.
 • Het informeren of voorlichten van een specifieke groep mensen in hun eigen belang.
 • Kennis delen met andere wetenschappers.
 • Een onderzoek / onderzoeksgroep onder de aandacht brengen van mogelijke geldschieters.
 • Een wetenschappelijke organisatie/werkgever beter zichtbaar / vindbaar maken.
 • Willen voldoen aan de eis binnen de grant om over de studie te communiceren.
 • Ondersteunen van een aanvraag.
 • Jezelf als onderzoeker op de kaart zetten.
 • Bruggen bouwen tussen wetenschap en maatschappij.
 • Online collecteren / crowdfunden voor onderzoeksgelden.
 • Informatie over een bepaald onderzoeksveld bundelen en duiden.
 • Awareness over een bepaald wetenschappelijk onderwerp vergroten.
 • Zoekmachineoptimalisatie (SEO) van de website via een blog (spin-offs / startups).

 

En zo zijn er ongetwijfeld nog andere doelen die je als wetenschapper (of spin-off) met een blog kunt hebben. Vaak heeft een blog meer dan één doel en overlappen doelen elkaar. In dat geval is het aan te raden om een primair doel uit te kiezen en daaronder een aantal secundaire doelen te formuleren.

STEL REALISTISCHE DOELEN – Verder geldt voor blogdoelen: overdaad leidt tot versnippering en gebrek aan focus en verkleint daardoor juist de kans op succes. Ook het stellen van inhoudelijk onrealistische doelen (‘wereldvrede bewerkstelligen’) werkt demotiverend wanneer je na een paar maanden fanatiek bloggen merkt dat je de lat veel te hoog gelegd hebt. Zorg dus voor een helder en haalbaar primair doel, en houd het aantal secundaire doelen zo klein mogelijk.

De gekozen doelen zijn altijd leidend voor je blog; niet alleen bij het vormgeven en optuigen ervan, maar ook daarna, bij het creëren en publiceren van teksten (en eventueel andere content).

 

2. Specificeer de doelgroep(en)

 

Na het vaststellen van de doelen, luidt de vervolgvraag: voor wie maak je het blog? Welke (groepen) mensen wil je bereiken? Met andere woorden: wie is jouw doelgroep, of, in geval van meer dan één doelgroep: wie zijn jouw doelgroepen?

 

DOELGROEPEN ONDERVERDELEN – Het is belangrijk om te weten voor wie je schrijft: je kunt je zo verplaatsen in de doelgroepen en dat maakt de kans aanzienlijk groter dat jouw inspanningen succesvol zullen zijn. Net als bij de doelen, is het aannemelijk dat je meer dan één doelgroep wilt bedienen. Verdeel daarom ook de doelgroepen onder in primaire en secundaire. Probeer het aantal doelgroepen wel zoveel mogelijk te beperken, dat maakt de kans op succes groter.

DOELGROEPEN FORMULEREN – Doelgroepen en doelen zijn communicerende vaten. Alleen ga je bij het bepalen van de doelgroepen waar mogelijk de scope verkleinen om de succeskansen van jouw wetenschapsblog te vergroten. Immers: hoe preciezer je de doelgroep vooraf omschrijft, des te doel(groep)gerichter je de inhoud kunt inzetten.

VOORBEELD DOELGROEP SPECIFICEREN – Stel dat je als doel hebt geformuleerd: ‘de maatschappij informeren’. De doelgroep ‘maatschappij’ is wel erg breed. De maatschappij bestaat immers uit allerlei type mensen met andere interesses, omgangsvormen, opleidingsniveaus en belangen. Voor wie schrijf je dan eigenlijk? Specificeer in zo’n geval de doelgroep(en) nader aan de hand van de doelen. Je kunt de term ‘de maatschappij’ in dit geval beter vertalen naar een nader gedefinieerde doelgroep. Bijvoorbeeld: ‘Middelbaar tot hoogopgeleide Nederlandssprekende mensen die meer willen weten over Onderwerp X, maar die niet de tijd en/of kennis hebben om hierover wetenschappelijke publicaties te lezen en te doorgronden.’

Of je kunt een generieke term als ‘de wetenschap’ nauwkeuriger beschrijven bij het bepalen van je doelgroepen: ‘Wetenschappers binnen vakgebieden X, Y en Z’. Of, nog nader gespecificeerd: ‘Promovendi binnen de vakgebieden X, Y en Z die zich willen oriënteren op het vervolg van hun wetenschappelijke carrière’.

AANVULLENDE KENMERKEN – Verder inzoomen op de mensen voor wie je blogt, kun je doen door extra kenmerken aan de doelgroepen toe te kennen. Denk onder andere aan (taal)regio, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, kennisniveau, sector, beroep, functie enz. Vergeet niet om tijdens dit proces van doelgroepen bepalen jezelf regelmatig de ‘waarom-vraag’ te blijven stellen. Waaróm wil je met jouw blog die bepaalde doelgroep bereiken? En in hoeverre draagt die wens bij aan de eerder opgestelde doelen?

LOGISCH VERBAND TUSSEN DOELEN EN DOELGROEPEN – Doelen en doelgroepen moeten gezamenlijk een logisch verband van communicerende vaten vormen. Er is sprake van een discrepantie wanneer het primaire doel bijvoorbeeld is om ‘vakgebied X begrijpelijker te maken voor de maatschappij’ om vervolgens als primaire doelgroep ‘wetenschappers uit vakgebied X’ te kiezen… Tenzij jouw primaire doel is om wetenschappers uit onderzoeksveld X te informeren over laagdrempelig en begrijpelijk communiceren over hun vakgebied, zodat zij met die informatie op hun beurt de maatschappij op een begrijpelijke manier te kunnen informeren. Als dat laatste het geval mocht zijn: stel het doel bij of pas het aan. Blijf je achter het doel staan? Dan klopt de doelgroep niet en moet deze worden aangepast. Specificeer dan ook meteen de te generieke term ‘maatschappij’.

DOELEN TUSSENTIJDS AANPASSEN – Het kan zijn dat je er tijdens het bepalen van de doelgroepen achter komt dat je bij nader inzien niet de juiste doelen hebt uitgekozen, of dat je bepaalde doelen wilt herformuleren. In dat geval: stel de doelen gewoon bij. Het kan ook zijn dat je erachter komt dat de doelgroepen anders uitpakken dan vooraf gedacht, aan de hand van je doelen. Dat maakt niet uit, zolang doelen en doelgroepen uiteindelijk maar een kloppend geheel vormen waarmee je uit de voeten kunt voor je blog.

 

 

Wetenschapscommunicatie bloggen handleiding

 

 

3. Ken je doelgroep(en)

 

Succesvolle blogs appelleren aan de informatiebehoefte van hun doelgroep(en) en passen de kennis over hun doelgroepen toe bij het creëren van content.

 

We leven in een tijd van enorme informatieconcurrentie. Online bezoekers komen te voet en gaan te paard, om er maar even een klassiek spreekwoord tegenaan te gooien. Houd tijdens het schrijven daarom altijd in gedachten wat de motivatiegronden van de doelgroep zijn om jouw blog te bezoeken, en wijk daar niet vanaf. Zo vergroot je de kans op een groot bereik en het halen van de doelen aanzienlijk.

DOELGROEP(EN) NADER ONDERZOEKEN – Wat voor onderwerpen en invalshoeken vinden jouw doelgroepen interessant? Wat is de relevantie van bepaalde content voor de doelgroepen? Waarom zou een bepaalde doelgroep juist jóuw blog willen bezoeken en daarna vaker willen terugkeren? Als je op die vragen nog geen antwoorden weet, verdiep je dan nader in de doelgroep(en) van jouw blog.

Tip: analyseer enkele succesvolle websites en blogs die zich richten op dezelfde doelgroepen als jouw blog en kijk hoe ze het aanpakken. Hoe zijn tone of voice, woordgebruik en vormgeving? Welke onderwerpen komen zoal voorbij? Hoe lang zijn de teksten? Ontwikkel op deze manier inzichten die je helpen bij het succesvol maken van jouw wetenschapsblog.

Wetenschapscommunicatie doelgroep man krant

 

4. Kies een blogplatform

 

Er zijn verschillende platforms waarop je jouw content kunt publiceren. Ieder platform heeft zo z’n voor- en nadelen. We gaan in op de meest voor de hand liggende opties.

 

WORDPRESS – Verreweg het bekendste en wereldwijd meest gebruikte blogplatform is WordPress. De WordPress Foundation is een non-profit-organisatie met ideële doelen rondom vrije en voor iedereen toegankelijke informatiedeling. De software van WordPress is open-source. Dat betekent dat de broncodes van de software vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Zo kunnen developers en programmeurs wereldwijd meewerken aan constante verbetering, vernieuwing en nieuwe mogelijkheden van het platform.

TWEE SOORTEN WORDPRESS – Er zijn twee manieren om WordPress te gebruiken: via de eigen servers van WordPress of via een eigen hostingpakket met daarop de open-source-software van WordPress. De tweede manier wordt een self-hosted WordPress website genoemd.

WORDPRESS 100% GRATIS – Een blog opzetten op de servers van WordPress.com is supereenvoudig en bovendien is ook de hosting gratis. De basisfunctionaliteiten zijn aanwezig. Een self-hosted WordPress-website optuigen vergt meer kennis en moeite, en voor een hostingpakket ben je abonnementskosten verschuldigd.

WORDPRESS SELF-HOSTED  – Daar staat tegenover dat je met een self-hosted website onafhankelijk bent en een eigen domeinnaam kunt kiezen (www.mijnblog.nl) terwijl je bij wordpress.com vastzit aan een subdomein (mijnblog.wordpress.com). Ook zijn de mogelijkheden binnen het CMS met een self-hosted website van WordPress vele malen uitgebreider dan met de gratis door WordPress.com gehoste website. Dit komt doordat je met een self-hosted WordPress-blog toegang hebt tot tienduizenden (vaak gratis) plugins en add-ons die ontelbare mogelijkheden bieden op het gebied van design, inhoud en functionaliteit.

BLOGGEN VIA SOCIAL MEDIA PLATFORMS – Naast een eigen blogkanaal via WordPress, met een unieke URL ernaartoe, is er de optie om gebruik te maken van bestaande socialmediaplatforms. Social media giganten als LinkedIn en Facebook hebben eigen blog-secties waarmee je in een handomdraai content publiceert.
De grootste voordelen van bloggen via een bestaand platform zijn dat je hiermee heel snel en simpel een blog realiseert en dat de informatie snel z’n weg vindt binnen jouw bestaande netwerk. Een nadeel van publiceren via bestaande social netwerken is dat je jouw blog afhankelijk maakt en in dienst stelt van het betreffende big techbedrijf. Daarnaast is het moeilijker om qua vormgeving en beleving onderscheidend te zijn binnen zo’n platform.

BLOGGEN MET TUMBLR OF BLOGGER– Een tussenin-optie is om te bloggen via een dedicated blog-platform. De bekendste zijn TUMBLR (van Automattic Inc.) en Blogger (van Google Inc.). Deze platforms hebben meer te bieden op het gebied van vormgeving en functionaliteiten dan de blogs van social platforms als LinkedIn en Facebook. Bovendien kun een eigen domeinnaam koppelen aan deze blogplatforms zodat jouw blog via jouw zelfgekozen URL bereikbaar is. Nadeel ten opzichte van self-hosted WordPress is dat de mogelijkheden alsnog (veel) beperkter zijn en dat zowel TUMBLR als Google een winstoogmerk hebben, in tegenstelling tot WordPress.

MEER PLATFORMS TEGELIJK – Afhankelijk van je doelen en doelgroepen kan het soms ook slim zijn om in te zetten op zowel een self-hosted WordPress-blog als een blog op LinkedIn en/of Facebook. Deze strategie vergroot de zichtbaarheid van je content nog verder. Bang voor een SEO-penalty van Google vanwege ‘dubbele content’ hoef je niet te zijn, want de zoekmachinegigant ziet deze manier van dubbel publiceren op verschillende platforms niet als ‘valsspelen’. Zorg er dan wel voor dat je als eerste publiceert op je self-hosted blog en pas een paar dagen later dezelfde content doorplaatst op LinkedIn of Facebook en dat je een link plaatst naar de originele content. Zo minimaliseer je de kans dat zoekmachines een artikel op jouw eigen website lager ranken dan dezelfde tekst op een groot platform.

 Advies nodig over het te kiezen platform en de meest logische strategie? Boek dan vandaag nog een gratis consult op onze website. We helpen je graag verder op weg, zonder verdere verplichtingen.

 

Platform logos collage wetenschapscommunicatie bloggen

 

 

5. Schrijf goede content

 

Als de ‘randzaken’ geregeld zijn, kun je van start met waar het allemaal om gaat: het creëren van content. Naast teksten zijn er natuurlijk ook allerlei andere vormen van content. Denk aan foto’s, video, audio, animatievideo’s en infographics. Om deze handleiding niet te ingewikkeld te maken, gaan we hier alleen verder in op tekstcontent.

 

CONTENTBALANS – Om bezoekers vast te houden, is het van belang om een goede balans in de content te creëren. Iedere week een verhaaltje over hetzelfde onderwerp met dezelfde invalshoek en dezelfde ondersteunende foto zal op den duur bezoekers wegjagen. Wees dus creatief en probeer het steeds ietsje anders te doen zodat je blog interessant en verrassend blijft. Verander de invalshoek, het onderwerp en de vorm.

TUSSENTIJDS ANALYSEREN – Probeer de resultaten (traffic) van het blog te blijven monitoren, bijvoorbeeld via Google Analytics. Zo kun je checken of jouw content daadwerkelijk aanslaat bij de doelgroep.  Zo niet: pas ze aan, probeer eens iets anders. Blijf zoeken naar de juiste vorm.

SCHRIJFTIPS VOOR BLOGS – Onderstaande tips bieden houvast voor het schrijven van aantrekkelijke blogteksten.

➤ Weet voor wie je schrijft. Een succesvol blog spreekt zijn bezoekers aan met doelgroepgerichte teksten. Dan gaat het onder meer om onderwerp, toon en sfeer, maar ook om woordgebruik, zinslengte, tekstlengte, opbouw en abstractieniveau. Voordat een blogpost wordt geschreven, is het dan ook erg belangrijk om de doelgroep goed in kaart te hebben. Voor wat voor mensen is mijn blog bedoeld? Wat is hun opleidingsniveau? Zijn ze gewend aan het online lezen van langere teksten? Wat voor taalgebruik hanteert en consumeert de doelgroep? Zie ook hoofdstuk 2 en 3 van deze handleiding.

➤ Schrijf begrijpelijk, maar ook weer niet te simpel. De schrijfstijl van berichten, artikelen en reacties moet aansluiten bij het leesniveau van de doelgroep. Uitgangspunt van de schrijfstijl is jouw primaire doelgroep. Zorg dat de teksten begrijpelijk zijn voor deze doelgroep. Maar pas tegelijkertijd op voor een te kinderachtige toon, vooral wanneer je schrijft voor doelgroepen met minder hoog opgeleide mensen; dat kan paternalistisch overkomen en averechts werken. Neem je publiek serieus, ongeacht lees- of opleidingsniveau.

➤ Twijfel je over de moeilijkheidsgraad van een bepaald woord? Op zoekeenvoudigewoorden.nl is te checken of een woord niet te moeilijk is voor de doelgroep met een laag tot gemiddeld taalniveau.

➤ Schrijf je voor een duidelijk afgebakende doelgroep van specialisten en misschien zelfs vakidioten? Dan is het gebruik van vaktermen en groepsjargon waarschijnlijk juist wel wenselijk.

➤ Gebruik waar mogelijk korte zinnen van 10 tot maximaal 25 woorden.

➤ Maak zinnen zo persoonlijk en actief mogelijk.

➤ Deel een tekst op in alinea’s van ongeveer 10 – 15 zinnen (100 woorden). Lange teksten kun je best opdelen in hapklare brokken, zoals hoofdstukken, alinea’s en tussenkopjes.

➤ Let op een logische structuur van de tekst (belangrijkste informatie als eerste of chronologisch)

 

Wetenschapsblog maken typemachine

 

6. Maak je content zichtbaar en vindbaar

 

Een goed geschreven blog dat consequent van nieuwe content wordt voorzien trekt automatisch de aandacht van de zoekbots van Google (en van andere zoekmachines) en zal hoog ranken op de meest relevante zoekwoorden. Zodra iemand zoekt op een term die op jouw blog uitzonderlijk goed uit de verf komt, zal diegene al snel bij jouw content uitkomen. Zoekmachines bieden zodoende een mooie kans op het bereiken van de blogdoelen. Ook mooi is dat je er eigenlijk niets extra’s voor hoeft te doen.

 

DELEN VIA SOCIAL MEDIA PLATFORMS – Zorg daarnaast voor een maximale zichtbaarheid van je blogposts door verspreiding via social media. Je kunt om te beginnen de content openbaar maken via eigen  kanalen. Denk aan LinkedIn, Twitter en Facebook. Maar minstens zo belangrijk is dat anderen jouw content kunnen delen via hún sociale kanalen. Zo kan een sneeuwbaleffect ontstaan dat de bezoekersstatistieken van het blog positief beïnvloedt. Bovendien verbetert dankzij de actieve en passieve inzet van social media ook de zichtbaarheid van jouw blog via Google dankzij de toename van bezoekers. Maak blogposts daarom makkelijk deelbaar.

ANDERE SERVICES EN LINKBUILDING – Andere socialmediakanalen om jouw wetenschapsblog mee onder de aandacht te brengen zijn chatservices zoals WhatsApp en Telegram. Je kunt familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een linkje naar jouw content sturen en ze te vragen het te delen. Ook kun je websites en blogs die dezelfde doelgroepen hebben als jouw blog vragen om een link naar jouw blog te plaatsen. Jij kunt dan hetzelfde voor hun terug doen. Dit soort ‘linkbuilding’ is ook goed voor de vindbaarheid en zichtbaarheid van je blog.

 

 

7.  Plaats regelmatig nieuwe content

 

Nog een geheim van een succesvol blog, is het consequent, regelmatig plaatsen van nieuwe content. Regelmatig verversen en bijvullen heeft twee belangrijke voordelen.

 

Ten eerste: je bouwt een vaste kern bezoekers op door op regelmatige basis nieuwe artikelen te publiceren. Die groep groeit naarmate het blog langer bestaat. Vaste bezoekers zullen zich op een gegeven moment als ambassadeurs voor jouw blog gaan gedragen door artikelen te delen, te reageren op de inhoud of tips te geven voor onderwerpen. Zeker als contact met de doelgroep in je doelen staat, is deze betrokkenheid heel wat waard.

Ten tweede: zoekmachines zijn dol op websites met dynamische content die regelmatig wordt aangevuld. Door regelmatig nieuwe content te plaatsen, komt jouw blog hoger in de ranking van zoekmachines. Zo neemt de kans op een succesvol wetenschapsblog verder toe.

Hoe vaak is ‘regelmatig’ dan precies?

In principe geldt hier: hoe vaker er nieuwe content wordt toegevoegd, des te beter. Maar hou tegelijkertijd wel een realistisch schema aan. Plan bijvoorbeeld eens per week of eens per twee weken een nieuw stukje. De grote kunst van het bloggen is om het structureel én voor langere tijd te doen. Een overambitieuze planning is niet lang vol te houden. De kans is zelfs groot dat het bloggen dan gaat tegenstaan en jouw enthousiasme (en dat van je collega’s) snel verdwijnt.

Zeker voor drukke wetenschappers met overvolle agenda’s geldt: maak in het voren een halfjaarlijkse of jaarlijkse planning voor de blogcontent. Plan niet alleen de momenten waarop je gaat schrijven in, maar bedenk ook alvast zoveel mogelijk onderwerpen in het voren om te voorkomen dat je ineens geen inspiratie blijkt te hebben op het moment dat je gaat schrijven.

 

Wetenschapscommunicatie blog pet WordPress ZW


8 Koester realistische verwachtingen

 

Het optuigen van een wetenschapsblog kan absoluut een succesvolle uitkomst hebben. Daarvoor moeten wel (de meeste) van de in deze handleiding genoemde basisvoorwaarden kloppen.

 

De vraag is natuurlijk wel wat je zelf verstaat onder ‘succesvolle uitkomst’.

Het is goed om je te realiseren dat je niet de enige bent die online content maakt. Verwacht dus niet zo maar eventjes duizenden bezoekers per week die allemaal enthousiast en pro-actief reageren. Zeker niet als het blog nog jong is. Succesvol bloggen vergt creativiteit, inspanning, geduld, toewijding en doorzettingsvermogen. Daarom is het ook enorm belangrijk dat je het zelf leuk vindt om te bloggen en/of werkt met een team van gemotiveerde, toegewijde collega-bloggers met de juiste skills en voldoende tijd over.

Hoeveel bezoekers jouw blog gaat trekken hangt af van uiteenlopende factoren. Over veel van de inhoudelijke onderdelen heb je in deze handleiding kunnen lezen. Maar ook diverse andere factoren spelen een rol in de mate van aandacht en de hoeveelheden bezoekers waarop jouw blog zich mag verheugen. Denk aan technische en esthetische factoren (responsiviteit, SEO, vormgeving), maar ook aan typische marketingfactoren als doelgroep-grootte, mate van concurrentie binnen het onderwerp en online aanwezigheid / gedrag van de doelgroep(en). Al deze onderdelen tezamen kunnen het verschil maken tussen tien of tienduizend bezoekers per dag.

Wie schrijft voor een kleine niche-doelgroep (bijvoorbeeld: slangenspotters op de Zuidelijke Sandwicheilanden) mag vermoedelijk al blij zijn met 10 unieke bezoekers per dag. Wie blogs maakt voor een brede doelgroep kan wellicht rekenen op hogere bezoekersaantallen, tenzij de basisvoorwaarden niet op orde zijn en de concurrentie binnen het onderwerp groot is…

Schep dus realistische verwachtingen vooraf, stel realistische doelen. De vraag wat realistisch is, zal per blog apart moeten worden bekeken. Eén ding is zeker: een wetenschapsblog in eigen beheer is in 99 van de 100 gevallen een kwestie van de lange adem en veel toewijding. Dat zal de meeste wetenschappers overigens bekend voorkomen.

 

>>> Meer weten of bloggen uitbesteden? Vraag het Consortius! <<<

Is de moed je langzaam maar zeker in de schoenen gezonken tijdens het lezen van deze handleiding? Is een blog desondanks nog altijd nodig? Informeer dan eens naar de mogelijkheden die Consortius te bieden heeft.

Als je wetenschapper bent of deel uitmaakt van een wetenschappelijk consortium of spin-off, krijg je bij ons een adviesgesprek cadeau. Tijdens zo’n consult kun je advies vragen over het opzetten van een wetenschapsblog, of over wetenschapscommunicatie in het algemeen.

Boeken doe je hier.

 

 

Bloggen voor Wetenschappers:
Ultieme Handleiding

Via een eigen blog kun je als wetenschapper, consortium of spin-off de buitenwereld bereiken en informeren. Denk aan nieuws en insights over onderzoek, vakgebied of organisatie. Zo’n blog kan een ontzettend nuttig platform zijn om je communicatiedoelen te bereiken. Helaas stranden veel goede bedoelingen voortijdig. Deze handleiding helpt je de kans op een succesvol, effectief (wetenschaps)blog zo groot mogelijk te maken.

Lees meer »