De 7 beste video’s over wetenschaps-
communicatie

Wetenschapscommunicatie Top 7 videos 1

Steeds meer geldschieters stellen een hoofdstuk wetenschapscommunicatie binnen een aanvraag verplicht. Toch zijn nog lang niet alle wetenschappers er intrinsiek van overtuigd dat het nuttig – laat staan noodzakelijk – is om hun research beter zichtbaar en begrijpelijker maken voor de buitenwereld. Daarom stelden wij een top-7 samen van de beste video’s waarin nut en noodzaak van wetenschapscommunicatie aan bod komen.